Voorwaarden ‘Van single naar samen’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Van single naar samen’ van Pepper. De actieperiode loopt van donderdag 13 december 2018 tot en met dinsdag 18 december 2018. Tijdens de actieperiode maken Pepper leden kans op één van de vijf gratis online trainingen ‘Van single naar samen’, ontwikkeld door Psychologie Magazine, in samenwerking met Pepper.

De winnaars worden bepaald door een jury op basis van originaliteit. Om deel te nemen aan de actie, dienen deelnemers in de actieperiode een e-mail te sturen naar support@pepper.nl met daarin een originele Pepper online openingszin. Er zullen vijf winnaars worden aangewezen. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

-Deelname aan de actie ‘Van single naar samen’ is mogelijk van donderdag 13 december 2018 tot en met dinsdag 18 december 2018.
-Deelnemers maken kans op de prijs door tijdens de actieperiode een e-mail te sturen naar support@pepper.nl met daarin een originele Pepper online openingszin.
-Om deel te kunnen nemen aan de actie, dient het profiel van de deelnemer compleet te zijn en te zijn goedgekeurd.
-Deelnemers maken kans op de volgende prijs: de online training ‘Van single naar samen’, ontwikkeld door Psychologie Magazine, in samenwerking met Pepper.
-De jury bepaalt de winnaars op basis van originaliteit.
-Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs moet de deelnemer de gevraagde informatie op het Pepper-profiel volledig en naar waarheid invullen.
-Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
-De winnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail over de gewonnen prijs. De winnaars zullen uiterlijk worden gecontacteerd op zaterdag 22 december 2018.
-Ten aanzien van het winnen van het arrangement geldt dat als Pepper, redelijkerwijs niet in staat blijkt om contact op te nemen met de desbetreffende winnaar, zij het recht voorbehoudt de prijs na verloop van 5 werkdagen toe te kennen aan de als tweede geëindigde deelnemer.
-Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
-De actie is persoonsgebonden. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
-Pepper B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de (deelname aan de) actie of de aanwijzing van de winnaars.
-Pepper B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de (algemene) voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden. Pepper B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Pepper B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Pepper B.V. op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
-Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aan.
-Voor zover verschuldigd, zal Pepper B.V. zorg dragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.
-Pepper B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Pepper B.V. het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.
-Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen gestuurd worden support@pepper.nl

Nog meer succesverhalen

Singles van Nederland hebben Pepper tot hun favoriete
datingsite bekroond. We hebben de Thuiswinkel Award gewonnen
omdat we
hoog scoren op o.a. prijs/kwaliteit verhouding en
persoonlijke klantenservice. Lees hieronder meer over
ervaringen met Pepper.

Bekijk direct de leukste singles

Volg Ons

Volg Pepper op Facebook, Twitter, Pinterest en Google+